Căn hộ

Căn hộ A
2 phòng ngủ
73 m2
Căn hộ B
3 phòng ngủ
85 m2
Căn hộ C
3 phòng ngủ
106 m2
Căn hộ D
4 phòng ngủ
186 m2
Đăng ký tham quan căn hộ mẫu x