Đăng ký mua căn hộ

Tổng hợp các suất ngoại giao bán lại dự án The Legend
/

Tổng hợp các suất ngoại giao bán lại dự án The Legend

Do không có nhu cầu ở, các nhà đầu tư và cán bộ công ty cổ phần Đại Việt Trí Tuệ tập hợp lại danh sách các căn hộ để chuyển nhượng lại cho khách hàng.